Zijn Aanhanger-netten verplicht?

Nee.

Wettelijke verplichting:

Artikel 5.18.6

  * 1.De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.
* 2.Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, moet deugdelijk zijn afgedekt.

Dit zou dus, in  bepaalde situaties, een aanhangwagennet kunnen zijn, bijvoorbeeld bij groen afval (takken, bladeren, etc) Vervoert u bijvoorbeeld stoeptegels zet het dan vast met spanbanden.