Wat mag de lading maximaal uitsteken?

Op de onderstaande afbeelding zie je de wettelijke grenzen van de belading van een aanhanger:

Teveel lading aanhanger

uitstekende lading

De lading mag naar achteren niet verder uitsteken dan 1 meter en niet meer dan 5 meter van het hart van de achteras. Normaal gesproken is de 1 meter uitsteekwaarde de grenswaarde. De lading mag nooit uitsteken aan de voorzijde van de aanhanger en de voorzijde is het punt waarop de aanhanger aan de trekkende wagen wordt gekoppeld. Hoever de lading mag oversteken aan de zijkant is precies hetzelfde als bij personenauto’s: de lading mag aan beide zijden maximaal 20 cm uitsteken, en vanaf 10 cm uitsteek is het verplicht om de lading te markeren met een bord.

Markeringsborden

Onderstaand markeringsbord moet u voeren als de lading verder uitsteekt dan 1 meter, of bij meer dan 10cm uitsteek aan de zijkant. Wanneer het markeringsbord bij nacht wordt gevoerd moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden en aan de zijkanten uitstekende lading voorzien zijn van een wit licht naar voren en een rood licht naar achteren. De markeringsborden moeten dwars aan de lading op een minimale hoogte van 35 cm en een hoogte van maximaal 1,70 m worden bevestigd.

8B3bIB3_IzL_p-lWG6jOr7EaIHd5d-1 ladingwetnl35

 

Deze eisen voor aanhangers zijn tamelijk uitgebreid behandeld. Dat heeft een reden, want vroeger waren er erg veel onveilige aanhangwagens op de weg. Er zijn met alle mogelijke zelfbouwkarretjes de nodige ongelukken gebeurd en daarom is het goed om te weten wat er allemaal komt kijken en welke eisen gelden voor de combinatie van trekauto en aanhanger. Bij een politiecontrole worden al deze punten nauwkeurig gecheckt. Er bestaat niet zoiets als een APK voor aanhangwagens en daarom zul je zelf goed in de gaten moeten houden of alles in orde is.