Blog page
veevervoer

Voor particulieren is een dergelijke bordje niet vereist. Als er sprake is van bedrijfsmatig vervoer en dus een ‘economische activiteit’ dan is een bordje wel vereist.

In de Transportverordening 1/2005 is het volgende opgenomen:
Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 5:
Deze verordening is niet van toepassing op het vervoer van dieren dat geen verband houdt met een economische bedrijvigheid, en ook niet op het rechtstreekse vervoer van dieren van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken dat door de dierenarts is voorgeschreven.

Verder wordt er in de wet niet omschreven wat voor type bordje gebruikt moet worden. Zowel veevervoer, paardenvervoer of andere omschrijving (zie foto) zijn dus toegestaan.

In de Transportverordening 1/2005 is het volgende opgenomen:
Bijlage I, Hoofdstuk 2, artikel 2.1:
Voertuigen waarin dieren worden vervoerd, moeten op duidelijk zichtbare wijze voorzien zijn van een merkteken waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, tenzij de dieren worden vervoerd in containers die overeenkomstig punt 5.1 zijn gemerkt.

 

Bordje veevervoer

 

 

 

 

 

 

 

84