Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Steur Aanhangwagens (hierna “Leverancier”) stelt deze website beschikbaar door middel van enkele gangbare Internetbrowsers (waaronder Windows Internet Explorer 7 en hoger, Modzilla Firefox 3.6 en hoger, Google Chrome 11 en hoger, Apple Safari 5 en hoger). U dient zelf te zorgen voor installatie van een Internetbrowser, anti-virus programmatuur en programmatuur ter beveiliging van uw computersysteem tegen bedreigingen.

De website van Leverancier is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen of grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 17-12-2013